Geef je voorkeur door en thema avond 28 januari 2019

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Info

Beste ingeschrevene,


Wellicht heeft een aantal van jullie deze informatie reeds ontvangen. Echter, in verband met ICT-perikelen, heeft dit mailbericht helaas niet alle betrokkenen bereikt. Dit is voor ons reden om deze informatie nogmaals aan alle ingeschrevenen te verzenden.


De oplevering van het woonproject AanMere komt in zicht.
Om jullie, als ingeschrevenen, te informeren over de stand van zaken sturen wij bijgaande brief met bijbehorende bijlagen. 
In deze brief staat belangrijke informatie over de procedure met betrekking tot de toewijzing van een woning.Wij verzoeken jullie dan ook vriendelijk om deze brief aandachtig door te lezen en het ‘voorkeursformulier’ in te vullen en uiterlijk 14 januari 2019 aan ons te retourneren (onder vermelding van je naam).


Zoals vermeld in de brief gaan wij in de komende maanden een aantal thema-avonden organiseren om jullie verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen.De eerste thema-avond staat gepland op: maandag 28 januari a.s., noteer deze datum dus alvast in je agenda! Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 


Voor nu wensen wij jullie alvast een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2019.


Met vriendelijke groet, 
Bestuur BWA Nederland
John